Bölümümüz

Endüstri Mühendisliği Kavramı

Endüstri Mühendisliği, 100 yılı aşkın geçmişi bulunan temel bir mühendislik dalıdır. Giderek büyüyen ve karmaşıklaşan işletmelerin sorunlarının çözümüne bütünleşik bir yaklaşım getirmek üzere ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım ilk olarak endüstri işletmelerinde denendiği için mesleğin adı “Endüstri Mühendisliği” olarak yerleşmiştir. Ancak hizmet işletmelerinin iyileştirilmesinde de katkı sağlama olanağı bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisleri Neler Yapar?

  1. Üretim ve hizmet sistemlerini; kalite, verimlilik, esneklik, maliyet faktörlerini göz önüne alarak tasarlar.
  2. Mevcut sistemleri sürekli iyileştirmeyi amaçlar.
  3. İşletmelerin karlılığını artırırken; çalışma ortamı ve yaşam kalitesini artırmak için çabalar.
  4. Yönetim kademeleri ile üretim birimleri arasında bir köprü görevi yapar.

Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

1990 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans, 2006 yılında doktora, ve 2011 yılında Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi tezsiz yüksek lisans programlarını vermeye başlamıştır. Bölümde eğitim-öğretim Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması olmak üzere iki Anabilim Dalında devam etmektedir.

Akademik Personel

4 Profesör, 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 5 Doktoralı Araştırma Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi

Detaylı bilgi için slayta göz atabilirsiniz.